szkoły językowe Łódź
szkoły językowe Łódź szkoła angieglskiego Łódź szkoły angieglskiego Łódź szkoły językowe Łódź szkoła angieglskiego Łódź szkoła angieglskiego Łódź szkoła angieglskiego Łódź szkoły językowe Łódź szkoła angieglskiego Łódź szkoły językowe Łódź szkoła angieglskiego Łódź szkoły językowe Łódź szkoła angieglskiego Łódź szkoła angieglskiego Łódź szkoła angieglskiego Łódź szkoły językowe Łódź
szkoła angieglskiego Łódź
  Zapisy online

Intensywne kursy wakacyjne angielski

Plan zajęć

Angielski Dla Dzieci Łódź

Test języka angielskiego online

A1 Angielski Elementary - początkujący

A2 Angielski Pre-Intermediate - słabozaawansowany

B1 Angielski Intermediate - średniozaawansowany

B2 Angielski Upper-Intermediate - zaawansowany

FCE - First Certificate in English

CAE C1 - Certificate in Advanced English

CPE C2 - Certificate of Proficiency in English

Kursy specjalistyczne angielski:
BEC I,II,III
LCCI
Medical English
   - dla kardiologów
   - dla ginekologów
   - dla psychiatrów
   - dla pielęgniarek
   - dla farmaceutów
Legal English
Technical English


TOEIC

IELTS

TELC

Zajęcia dla przedszkolaków z native-speaker
Matura

Kurs dla "całkiem" dorosłych "45 plus"

Intensywne kursy wakacyjne angielski

Kursy dla firm i instytucji

Zajęcia indywidualne
Konwersacje indywidualne i grupowe z native speakers
Native proofreading
Angielski Łódź u Ciebie

Linki/Mapka

Galeria zdjęć

Wirtualny spacer

Sale konferencyjno - szkoleniowe

Szkoły Językowe łódź, Angielski Łódź, współfinansowany ze środków EFS: Rozkład terminów zajęć patrz: - Wazne Linki

szkoły językowe łódź opinie Lloyd Woodley

Gadu-Gadu GG: 7425667

Metoda nauczania

Nasz program nauczania, opracowany przez brytyjską dyrekcję szkoły, opiera się na tradycyjnych metodach stosowanych w Wielkiej Brytanii. Szczególny nacisk położono na zachowanie właściwych proporcji pomiędzy nauką mówienia, pisania, czytania i rozumienia ze słuchu. Uczniowie, niezależnie od poziomu zaawansowania, mobilizowani są nieustannie do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, czego efektem jest szybkie przełamywanie bariery językowej i swoboda w posługiwaniu się angielskim, nawet przy ograniczonej jego znajomości. W praktyce oznacza to, że już po roku nauki nasi uczniowie nie mają kłopotów w porozumiewaniu się na dowolne tematy z życia codziennego, a w trakcie dalszej nauki osiągają pełną komunikatywność.

Równolegle kształcimy u naszych słuchaczy umiejętności niezwykle ważne, zwłaszcza dla osób zainteresowanych zdawaniem egzaminów Uniwersytetu Cambridge,TELC a więc rozumienie tekstu słyszanego, rozumienie tekstu pisanego i umiejętność budowania wypowiedzi pisemnych. W realizacji naszej metody nauczania niezwykle pomocna jest stosowana przez nas zasada przydzielania do każdej grupy już od poziomu Intermediate dwóch lektorów, polskiego i native-speaker (prowadzą zajęcia na zmianę), którzy odpowiedzialni są za poszczególne elementy kształcenia.

Metoda nauczania oparta jest głównie na podejściu komunikacyjnym (Communicative Approach) i charakteryzuje się tym, iż: rozwijana jest umiejętność porozumiewania się poprzez mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie; ćwiczenia orientowane na mówienie zakładają spontaniczne używanie języka (co powoduje, że słuchacze stają się kreatywni i swobodnie wyrażają swoje opinie); wykorzystywane są materiały autentyczne (filmy wideo, autentyczne nagrania, materiały pomocnicze z Internetu i prasy); ćwiczenia koncentrują się na przekazaniu informacji (wyrażaniu znaczenia, a nie na formie językowej); nauczany jest żywy język używany jako narzędzie komunikacji (z uwzględnieniem idiomów i slangu); proces nauczania jest adaptowany do potrzeb i zainteresowań słuchaczy; nauczyciel monitoruje proces przyswajania języka i pomaga w doborze tematów i ćwiczeń; aktywność słuchaczy na zajęciach osiągana jest poprzez stworzenie przyjaznej atmosfery i zainteresowanie studentów nauką języka gramatyka jest narzędziem w procesie komunikacji; w przypadku ćwiczenia płynności wypowiedzi błędy językowe nie są poprawiane, jeżeli informacja semantyczna jest zrozumiała - nauczyciel dokonuje cichej rejestracji błędów i pracuje nad ich eliminacją podczas ćwiczeń poświęconych poprawności wypowiedzi; wykorzystywane są różne formy pracy (ćwiczenia komunikacyjne w parach i w małych grupach); słuchacz korzysta ze strategii komunikacyjnych (opisywanie tego, co chcemy powiedzieć lub przekazywanie znaczenia za pomocą gestów); słuchacz jest aktywizowany poprzez wykorzystanie różnych gier i zabaw językowych oraz dzięki różnorodności form pracy;

Karty ucznia

W celu umożliwienia naszym kursantom kompleksowego śledzenia własnych postępów, wprowadziliśmy tzw.karty ucznia, na które lektorzy nanoszą oceny z poszczególnych elementów kształcenia (pisanie, mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, gramatyka i słownictwo) oraz, co istotne dla rodziców uczących się u nas dzieci i młodzieży szkolnej, nieobecności na zajęciach i brak prac domowych. Karty ucznia dwukrotnie w trakcie semestru , w połowie i na zakończenie, przekazywane są naszym dorosłym kursantom, a w przypadku grup dziecięcych i młodzieżowych, wysyłane do rodziców.

szkoła angieglskiego Łódź szkoła angieglskiego Łódź szkoła angieglskiego Łódź szkoła angieglskiego Łódź szkoła angieglskiego Łódź szkoła angieglskiego Łódź szkoła angieglskiego Łódź szkoła angieglskiego Łódź szkoła angieglskiego Łódź szkoła angieglskiego Łódź szkoła angieglskiego Łódź szkoła angieglskiego Łódź szkoła angieglskiego Łódź szkoła angieglskiego Łódź
szkoła angieglskiego Łódź

2005 © Lloyd Woodley - English Language Centre | Centrum Języka Angielskiego | Ul. Narutowicza 86 Łódź | tel: 42 678 16 22 | Szkoła językowa Łódź

Ta strona używa ciasteczek w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartoœci.
Szkoły językowe Łódź,Online,Zapisy na Kursy Języka Angielskiego Łódź,Angielski Łódź,Szkoły Językowe Łódź,Łódź,Narutowicza 86 Tel 42 678 16 22 /728 862 978
szkoła angieglskiego Łódź