szkoły językowe Łódź
szkoły językowe Łódź szkoła angieglskiego Łódź szkoły angieglskiego Łódź szkoły językowe Łódź szkoła angieglskiego Łódź szkoła angieglskiego Łódź szkoła angieglskiego Łódź szkoły językowe Łódź szkoła angieglskiego Łódź szkoły językowe Łódź szkoła angieglskiego Łódź szkoły językowe Łódź szkoła angieglskiego Łódź szkoła angieglskiego Łódź szkoła angieglskiego Łódź szkoły językowe Łódź
szkoła angieglskiego Łódź
  Zapisy online

Intensywne kursy wakacyjne angielski

Plan zajęć

Angielski Dla Dzieci Łódź

Test języka angielskiego online

A1 Angielski Elementary - początkujący

A2 Angielski Pre-Intermediate - słabozaawansowany

B1 Angielski Intermediate - średniozaawansowany

B2 Angielski Upper-Intermediate - zaawansowany

FCE - First Certificate in English

CAE C1 - Certificate in Advanced English

CPE C2 - Certificate of Proficiency in English

Kursy specjalistyczne angielski:
BEC I,II,III
LCCI
Medical English
   - dla kardiologów
   - dla ginekologów
   - dla psychiatrów
   - dla pielęgniarek
   - dla farmaceutów
Legal English
Technical English


TOEIC

IELTS

TELC

Zajęcia dla przedszkolaków z native-speaker
Matura

Kurs dla "całkiem" dorosłych "45 plus"

Intensywne kursy wakacyjne angielski

Kursy dla firm i instytucji

Zajęcia indywidualne
Konwersacje indywidualne i grupowe z native speakers
Native proofreading
Angielski Łódź u Ciebie

Linki/Mapka

Galeria zdjęć

Wirtualny spacer

Sale konferencyjno - szkoleniowe

Szkoły Językowe łódź, Angielski Łódź, współfinansowany ze środków EFS: Rozkład terminów zajęć patrz: - Wazne Linki

szkoły językowe łódź opinie Lloyd Woodley

Gadu-Gadu GG: 7425667

TEST

Test kwalifikujący na poziom advance

1) He........ a lot of films with Tom Cruise recently.
saw has seen sees was seen
2) Ask him how old ...........
he has is he he is has he
3) Could I get ....... tea, please?
little few a few a little
4) Father made me.........to sleep early.
go going to go gone
5) I wish you .........me then.
helped had helped have helped did help
6) I prefer walking..........running.
than from to for
7) His latest novel .......two weeks ago.
has published was published has been published published
8) I love Greek food.
So I love. So I do. So do I. So love I.
9) Would you mind.......the window?
close to close closing closed
10) Let`s find her,......?
will you can we do we shall we
11) I`d rather we ........at home tonight.
stayed stay to stay have stayed
12) Could you ........me some money, Jack?
lent to borrow lend borrow
13) I have worked here ........ten years.
for since from by
14) Are you used........on your own?
to work with working to working at work
15) Jane should........swimming.
take in take up take on take after
16) Mary was extremely.........to sunlight.
sensible sensitive sensual sensuous
17) A lot of people are suffering.....malnutrition.
with for from of
18) What ..........yesterday at four?
did you do have you been doing were you doing have you done
19) I insist......... everyone a drink.
to buy in buying buying on buying
20) I need to .......my boots mended.
do get take make
21) If you ........ warmer clothes yesterday, you wouldn?t be ill now.
put on had put on have put on did put on
22) There are a lot of clouds ......the sky.
on at in by
23) Look at his face! He........ .
will faint is going to faint is fainting can faint
24) I went to work ........ feeling bad.
although in spite evertheless despite
25) You.......better leave now!
would should had have
szkoła angieglskiego Łódź szkoła angieglskiego Łódź szkoła angieglskiego Łódź szkoła angieglskiego Łódź szkoła angieglskiego Łódź szkoła angieglskiego Łódź szkoła angieglskiego Łódź szkoła angieglskiego Łódź szkoła angieglskiego Łódź szkoła angieglskiego Łódź szkoła angieglskiego Łódź szkoła angieglskiego Łódź szkoła angieglskiego Łódź szkoła angieglskiego Łódź
szkoła angieglskiego Łódź

2005 © Lloyd Woodley - English Language Centre | Centrum Języka Angielskiego | Ul. Narutowicza 86 Łódź | tel: 42 678 16 22 | Szkoła językowa Łódź

Ta strona używa ciasteczek w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartoœci.
Szkoły językowe Łódź,Online,Zapisy na Kursy Języka Angielskiego Łódź,Angielski Łódź,Szkoły Językowe Łódź,Łódź,Narutowicza 86 Tel 42 678 16 22 /728 862 978
szkoła angieglskiego Łódź